Thyristörlü Universal Motor Hız Kontrol Devresi

Thyristörlü Universal Motor Hız Kontrol Devresi Şekil 1.20 – Universal motor hız kontrol devresi Şekil 1.20 ‘de yarım dalga sadece pozitif alternanslarda çalışan hız kontrol devresi görülmektedir. Thyristörün iletim gerilimi P1 potansiyometresi ve D1 diyodu üzerinden sağlanmaktadır. P1 direnci artırıldığında gecikme açısı büyür ve hız azalır. P1 direnci azaltıldığında ise gecikme açısı büyür ve hız […]

ÜNİVERSAL MOTOR NEDİR (SERİ MOTOR) ÇEŞİTLERİ NELERDİR

ÜNİVERSAL MOTOR(SERİ MOTOR) a) Yapısı:  Üniversal motor doğru akım seri motoruna benzer.Statoru saç paketlerinden çıkıntılı kutuplu olarak yapılmış kutuplara kutup bobinleri yerleştirilmiştir.Rotor doğru akım makinası endüvisi gibidir,saç parçalarından yapılmıştır.Rotor oluklarına yerleştirilen sargılar D.A endüvi sargılarının aynıdır.Yapısı nedeniyle hem D.A hem de A.A.da kullanılır.Her iki akımdada kullanıldığı için bu motorlara üniversal motor denilmektedir. b) Çalışma prensibi: […]

Üniversal Motorların Yapısı ve Çalışma Prensibi

Üniversal Motorların Yapısı ve Çalışma Prensibi Üniversal motorlar bir fazlı alternatif gerilimle çalışan yaygınkullanım alanına sahip DA seri motorlarına benzeyen motorlardır.Statoru sac levhaların paketlenmesinden çıkıntı kutuplu olarak yapılmışve kutuplara bobinler yerleştirilmiştir. Rotor ise hem yapısal olarak hem de sargıları tamamen DA makinesiendüvisi gibidir. Stator gibi rotorda silisli saçların paketlenmesindenyapılmıştır. Rotor sargı uçları rotor mili üzerinde […]

CNC Torna Tezgâhı

CNC Torna Tezgâhı CNC torna çeşitleri üniversal torna tezgâhlarında olduğu gibi silindirik dönel iş parçalarının imalatında kullanılır. Bu tezgâhlarda X ve Z olmak üzere iki temel eksen vardır. Şekil 2.1: CNC torna tezgâh koordinat açıklamaları İşleme kapasite ve yetenekleri fazla olan CNC torna tezgâhlarında eksen sayısı 3 ya da daha fazla olabilir. Bu tür CNC […]

FET transistörlerin Yapısı Ve Özellikleri

FET transistörlerin kullanılması için ilk öneriler 1955 li yıllara dayanmaktadır. Fakat o zaman ki üretim teknolojileri bilim adamlarının kafalarında oluşanları üretime yansıtacak kadar yeterli değildi. Bu nedenle FET transistörlerin yapımları ve kullanımları daha sonralara kaldı. FET transistörler iki farklı ana grupta üretilmektedir.Bunlardan birincisi JFET (Junction Field Effect Transistör)yada kısaca bilinene adı ile FET, ikincisi ise […]