CNC Torna Tezgâhı

CNC Torna Tezgâhı
CNC torna çeşitleri üniversal torna tezgâhlarında olduğu gibi silindirik dönel iş parçalarının imalatında kullanılır. Bu tezgâhlarda X ve Z olmak üzere iki temel eksen vardır.


Şekil 2.1: CNC torna tezgâh koordinat açıklamaları
İşleme kapasite ve yetenekleri fazla olan CNC torna tezgâhlarında eksen sayısı 3 ya da daha fazla olabilir. Bu tür CNC torna tezgâhlarında normal tornalama işlemlerine ilaveten frezeleme vb. işlemlerde NC programı denetiminde yaptırılmaktadır. Üç eksenli torna tezgâhlarına genel olarak C eksenli ya da freze fonksiyonlu CNC torna denir. Bu tür tezgâhlarda tahrikli kesiciler kullanılır. Yani tarete bağlanan kesiciler de kendi eksenleri etrafında ve belirlenen devir sayısında dönmektedir. Örneğin, torna tezgâhında iş parçası üzerinde frezeleme işlemi için tarete bağlı bulunan freze çakışının tahrikli olması gerekir.

Posted in Genel.