Robot Kol Programlama

Robot Kol Programlama
CNC freze tezgâhına iş parçasını robot yardımıyla bağlayabilmek için aşağıdaki pozisyonlar kullanılır.

Örnek 1.1:
CNC freze ile robot arasındaki giriş çıkış sinyallerinin kontrolünü yapmak için Şekil 1.2’deki açıklamaya göre PLC programını yazınız ve PLC’ye gönderiniz. İşleme başlamadan önce işlemleri kontrol ediniz.

Şekil 1.22: CNC freze ile robot arasındaki giriş çıkış kontrolü

Uyarı:
Robot kontrol programında gerekli pozisyonların oluşturulmasını sağlayan öğretme panelinin (teaching box -T/B) kullanımı için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
1.
Kontrolör ve robot pozisyonları öğretme paneli için acil durdurma butonunu basılmadığından emin olunuz.
2.
Kontrolör için “REMOVE T/B” butonuna basılmadığından emin olunuz.
3.
Kontrolörün “MODE” anahtarını “TEACH” (öğretme) konumuna getiriniz.
4.
T/B panelinin seçici anahtarını “ENABLE” durumuna getiriniz.
5.
Kontrolörün güç anahtarını çeviriniz.
Tablo 1.1 Robot pozisyonları hazırlık işlemleri

Posted in Genel.