Esnek imalat sistemlerinin genel özellikler

Esnek imalat sistemlerinin genel özellikler:
 Ürün çeşidinin fazla olduğu işletmelerde uygulanabilir.
 Aynı gruptan olup farklılık gösteren parçaları üretmek amacıyla kullanılır.
 Genel amaçlı makine-teçhizatı içerir.
 Mamul, yarı mamul ve ham madde otomatik bantlarla, malzeme ve taşıyıcılarla
hareket ettirilebilir.
 Makine-teçhizatı malzeme taşıma sistemini kontrol eden ana bir bilgisayar
vardır.
 Farklı parçaların üretilmesi makineler üzerinde gerçekleşen otomatik
değişikliklerle mümkün olabilir.
 Üretimde personel müdahalesi asgariye indirilir.
 Fabrikaya ham madde girişinden mamul çıkışına kadar kalite kontrol, tasarım,
üretim gibi tüm işlemler otomasyona dayalı olarak bilgisayarlarla
gerçekleştirilir.

Posted in Genel.