Esnek imalat sistemlerinin başlıca yararları

Esnek imalat sistemlerinin başlıca yararları şu şekilde sıralanabilir:
 Sistemde otomasyonun hâkim olması dolayısıyla işçilik maliyetleri azalır.
 Ana bilgisayarda sistemdeki aksaklıklar anında görülebilir.
 Üretimin otomasyona dayalı olarak gerçekleştirilme süresi kısalır.
 Üretimin tamamen robotlar ve otomatik tezgâhlarla yapılması ürünlerin standart hâle gelmesini sağlar.
 İş gücü, tasarım ve üretim gibi maliyetlerin azalması sonucu verimlilik artar.
 Ürün çeşitliliğinin fazla, kalitesinin standart olması dolayısıyla müşteri tatmini artar.
 Makine kullanım oranı artar ve yer tasarrufu sağlanır.
 Sıfır stokla çalışma sonucu stok tutma maliyetleri azalır.
 Maliyetlerin düşmesiyle birlikte kârlılık artar.
 Sistemin kurulmasıyla birlikte işletmenin rekabet gücü artar.

Posted in Genel.