Esnek İmalat Sistemleri

Esnek İmalat Sistemleri
Tüketicilerin ihtiyaç duydukları mamullerin değişik çeşitlerini ve şekillerini
arzulamaları talepte esneklik ve dalgalanma yaratmakta, üretimde hız ön plana çıkmaktadır.
İşletmelerin bu taleplere cevap vermeleri ancak yeni üretim teknolojilerine uyum
sağlamalarıyla mümkün olabilecektir. Bunlar; bilgisayar destekli üretim, bilgisayar destekli
tasarım, bilgisayara dayalı üretim, tam zamanında üretim ve robotlarla üretimdir. Üretim
sistemindeki bu değişmelerle birlikte işletmelerin tüketici isteklerine cevap verebilmeleri,
bilgisayarla bütünleştirilmiş imalat sistemlerinin bir uzantısı olarak gelişen esnek imalat
sistemleri (Flexible Manufacturing Systems-FMS) ile mümkün olabilecektir.
Esnek üretim sistemleri yoğun otomasyon ve teknoloji ağırlıklı üretimin yapıldığı,
üretim faktörlerinin hızla üretime yönlendirilebildiği ve zamanında tüketicilere ulaştırılarak
nakite çevrildiği, insanların bu ortama uyum gösterdiği ve değişikliklere hızlı cevap
verebildiği üretim süreci olarak tanımlanabilir. Esnek üretim sistemleri, bilgisayar destekli
tasarım, imalat, taşıma ve diğer bilgisayar destekli sistemler ile entegre olarak çalışmaktadır.
Bu sistemlerin kullanımı işletmelerde verimliliğin artması kalite düzeyinin yükselmesi,
üretim miktarının artması, işçilik maliyetlerinin düşmesi ve kontrol etkinliğinin artması gibi
önemli yararlar sağlamaktadır.

Posted in Genel.