Thyristörün Sağlamlık Kontrolü ve Ayaklarını Avometre ile Bulunması

Thyristörün Sağlamlık Kontrolü ve Ayaklarını Avometre ile Bulunması


Şekil 1.13 – Thyristörün sağlamlık kontrolü

Şekil 1.13 ‘deki bağlantıda en az 3 voltluk gerlime sahip bir avometre kullanılmalıdır. Avometreyi direnç kademesine (R x 1) getirelim. Avometre içindeki pile göre (+) uç thyristörün anoduna, (-) uç ise thyristörün katoduna bağlanır. Avometre uçlarına göre ise avometrenin (-) ucunun bağlandığı thyristör ucu anot, (+) ucunun bağlandığı thyristör ucu ise katot ‘dur. Daire içinde verilen polariteler pile göre verilmiştir. Gate ucu anoduna değdirilip çekilir. Bu durumda thyristör iletime geçtiğinden ölçü aletinin ibresi sapacaktır. Anot veya katot uçlarından birinin ölçü aleti ile bağlantısı kesildiğinde İbre eski durumuna gelir. Katot ve anot uçları yer değiştirilerek gate ucuna diğer uçlara
dokundurduğumuzda ibre sapmaz.

Buradan avometrenin saptığı durumda ölçü aletinin (+) ucunun bağlandığı thyristör ucu anot, (-) ucunun bağlandığı thyristör ucu katot dokundurduğumuz uç ise gate ucudur. Yukarıdaki anlatılanlar gerçekleşmediğinde thyristör Arızalıdır

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın