Thyristörün Alternatif Akımda Çalışması

Thyristörün Alternatif Akımda Çalışması


Şekil 1.14 – Thyristörün Alternatif Akım Devresinde Çalıştırılması

Thyristörler tek yönlü akım geçirdikleri için, alternatif akımın yalnızca bir alternansında iletken olurlar. 50 frekanslı şebekemizde saniyede 50 kez iletken, 50 kez yalıtkan olur. Yani anot +, katot – alternansa geldiğinde iletime geçebilmektedir. Alternans yön değiştirdiğinde ise yalıtımda kalır.

Şekil 1.14 ‘de thyristörün A.A devresinde çalışması görülmektedir. S anahtarı kapatıldığında pozitif alternansta akım R direnci ile sınırlandınlarak D diyodundan geçerek thyristörün gateine gelir. Bu anda thyristörün anodu pozitif, katodu negatif alternansta olduğundan iletime geçer. Alternans yön değiştirdiğinde yani anodu negatif, katodu pozitif olduğunda thyristör yalıtımdadır. Bu alternansta negatif gerilim D diyodundan geçemez ve gate ‘i tetiklenemez. Negatif alternans sona erdiğinde, pozitif alternansta yukarıda açıklanan durumlar periyodik bir şekilde devam ederek, anadun her pozitif oluşunda tyhristör iletken olarak yük üzerinden akar. Negatif alternansta ise thyristör yalıtkandır ve yükten akım geçmez. Thyristörün iletimde kalması için S anahtarının kapalı kalması gerekir. Thyristörün yalıtıma geçmesi için ise S anahtarının açılması yeterlidir.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın