Thyristörlü Faz kontrol Devresi

Thyristörlü Faz kontrol Devresi


Şekil 1.15 – Thyristörlü Faz Kontrol Devresi

Şekil 1.15 ‘deki devrede alternatif gerilim uygulandığında, anoda pozitif geldiği alternansta C kondansatörü dolmaya başlar. Thyristörün iletime geçebilmesi için C kondansatörü gate tetikleme değerine kadar şarj olmalıdır. P potansiyometresi ile C kondansatörünün şarjı geciktirilir. Pozitif alternansta thyristörün 0-180° arasında P potansiyometresi ile ne zaman iletime geçeceği ayarlanabilir. Negatif alternansta thyristör yalıtımdadır, C kondansatörü bu alternansta önce deşarj sonra negatife şarj olur. Bu şekilde kondansatör alternansın her pozitif oluşunda önce deşarj olur, sonra şarj olur. Potansiyometrenin ayarını sıfırdan başlıyarak değiştirerek lambanın parlaklığının değiştiğini, P ‘nin değerini maksimum yaptığımızda ise lambanın söndüğü görülür. Çünkü P ‘nin değerinin çok büyütülmesi thyristörün iletime geçememesine neden olur. Şekil 1.16 ‘daki 1 nolu eğride A A. kaynak gerilimini, 2 nolu eğride gate ‘e gelen tetikleme sinyallerini, 3 nolu eğride thyristör uçlarındaki gerilimi, 4 nolu eğride ise yük uçlarındaki gerilimi taralı kısımlar göstermektedir. Kesik çizgili kısımlar, 3 nolu eğride thyristörün yalıtımda olduğunu, 4 nolu eğride yük akımının sıfır olduğu ve anot – katot arasında düşen gerilimi belirtmektedir, a tetiklemenin başlıyacağı gecikme açısı değeridir.


Şekil 1.16 – A.A Gerilimide Yükün Thyristörle Yarım Dalga Faz Kontrolü

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın