Thyristörlü Işık Kontrol Devresi

Thyristörlü Işık Kontrol Devresi

Şekil 1.21 – Thyristörlü ışık kontrol devresi

Şekil 1.21 ‘deki devrede LDR üzerine ışık düşmediğinde direnci çok büyüktür.
Bu anda T1 thyristörü gerekli beyz polarmasını alamadığından yalıtımdadır. Bu sırada thyristör de yalıtımdadır.

LDR üzerine ışık düştüğünde direnci azalır. Böylece T1 transistörü uygun beyz polarması aldığından iletime geçer. R2 ve R3 dirençleri üzerinde düşen gerilimle gerekli tetikleme gerilimine sahip olan thyristör iletime geçer. Lamba yandıkdan sonra tetikleme gerilimi kesilse de thyristör iletimde kalacağından lamba yanmaya devam eder.

S1 butonuna basılırsa thyristör yalıtıma geçeceğinden lamba söner. P1 ile transistörun gerekli beyz polarması alması sağlanmış olur.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın