Sıkıştırılmış havanın debisi nasıl bulunur

Belirli bir kesitten akan akışkanın debisi, kesitin büyüklüğü ve akış hızına bağlı olarak
değişir (Q=A.v). Kesit alanında değişme olmadığı müddetçe bir boru içinden akan havanın
hızı aynıdır. Kesit alanı büyüdükçe akış hızı azalır, kesit alanı küçüldükçe akış hızı artar.
Diğer bir ifadeyle hava küçük kesitlerde daha hızlı akar.


Şekil-1.8: Havanın Akış Hızı
Örnek: Küçük çaplı kesiti 10 cm2 olan bir boru içinden geçen havanın hızı 4,2m/s’dir.
Boru kesiti 25 cm2’ye büyütüldüğünde hava hızı ne olur?

Verilenler İstenen Çözüm
A1= 10 cm2 v2= ? A1 . v1 = A2 . v2 10 . 420 = 25 . v2
v1= 4,2 m/s= 420 cm/s v2 = 4200/25 = 168 cm/s
A2= 25 cm2 v2 = 168 cm/s = 1,68 m/s

Posted in Genel.