Pnömatik sistemlerde Havanın Hazırlanması

Pnömatik sistemleri çalıştıran havanın atmosferden kolaylıkla temin edilmesi sistemler
için büyük avantaj olması ile birlikte atmosferde ki havanın doğrudan pnömatik sistemler
içinde kullanımı makineler için olumsuz sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Bu zararlara
uğramamak için atmosferden kazanılan havanın pnömatik sistemler içine verilmeden önce
bazı işlemlerden geçirilmesi ile kullanıma hazır hale getirilmesi gerekir. Havanın hazır hale
getirilmesi için;
 Basınçlı havanın üretilmesi
 Basınçlı havanın kullanım için hazırlaması
 Basınçlı havanın depolanması
 Basınçlı havanın sistem yakınına taşınması
 Basınçlı havanın sistem içine girmesi ve kullanılması gibi işlemlerden geçmesi
gerekmektedir. Şekil 1.9’da basınçlı havanın üretim ve dağıtım şeması
gösterilmiştir.

Şekil 1.9: Basınçlı havanın dağıtımı

Posted in Genel.