Sabit hacim altında genleşme Nasıl Olur

Sabit hacim altındaki gazın basıncı değiştirilecek olursa gazın sıcaklığı basıncı ile
orantılı olarak değişir. Sıcaklık artırılırsa aynı oran geçerlidir. Şekil 1.6’deki sabit hacimdeki
gaz   sıkıştırılmıştır. Sıkıştırma sonucu basıncı artmış, buna orantılı olarak sıcaklık
artmıştır.


Şekil 1.6: Sabit hacimdeki gaz Şekil 1.7: Gazın sıkıştırılmış hali
V:Hacim (m3, cm3) t1= Kelvin cinsinden ilk sıcaklık
T: Isı (°K) t2= Kelvin cinsinden son sıcaklık
V1= İlk hacim T1= Derece cinsinden ilk sıcaklık
V2= Son hacim T2= Derece cinsinden son sıcaklık
Diğer bir şekilde açıklanacak olursa gazın cinsi ve hacmi ne olursa olsun, gazın
sıcaklığı artırılacak olursa basıncı, sıcaklığın artışı oranına eşit oranda artar.
P1= İlk basınç
P2= Son basınç
t1= Kelvin cinsinden ilk sıcaklık
t2= Kelvin cinsinden son sıcaklık
T1= Derece cinsinden ilk sıcaklık
T2= Derece cinsinden son sıcaklık
V1 : İlk Hacim
V2 : Son Hacim
Örnek: Bir aracın lastiğinin içindeki basınç 11 atmosfer basıncında ölçülüyor. Bu
sırada 10 oC lık sıcaklığa sahiptir. 200 km’lik yol alındıktan sonra lastiğin sıcaklığı 30oC
olarak ölçülüyor. Lastiğin basıncı:
10
T1= 10 oC= 273+10 oC = 383 oK
T2= 30 oC= 273+30 oC = 403 oK
P2 = P1+ P1 ( T2 – T1 )/ 273 oK
P2 = 11+11 (403 – 383 ) / 273
P2 = 11+0,805 = 11,805 atm olur.
Kütlesi sabit bir gaz; bir kap içinde sıkıştırılacak olursa sıcaklığı sıkıştırma oranına
paralel artar. Bu prensipten yararlanılarak içten yanmalı motorların çalışmaları
düzenlenmiştir. Dizel motorlarında yakıtın yanması sıkıştırılan havanın kazandığı sıcaklıkla
gerçekleşir.
Problem: 1 m3 hacminde ve 2 Bar basıncındaki hava, 300°K sıcaklıktan 360°K
sıcaklığa kadar ısıtılmıştır. Isıtılma işlemine rağmen basıncı 1 Bar’a düşürmek istediğimize
göre son hacim kaç m3 olmalıdır?
Verilenler:
P1 : 2 Bar T1 : 300°K V1 : 1 m3
P2 : 1 Bar T2 : 360°K V2 : ?
2
2 2
1
1. 1 .
T
P V
T
P V  »
360
1.
300
2.1  V2 » 2,4
300
720
300
360.2.1
2 V    m

Posted in Genel.