Gay-Lussac kanunu

Isı ile hacim arasındaki ilişkiyi ifade eden Gaylussac kanununa göre, basıncı sabit
kalmak şartıyla; “her türlü gaz, eşit miktarda ısıtılınca aynı oranda genleşir”. Cinsi ne olursa
olsun her türlü gaz bu kurala uyar. Şekil 1.5’de açıklanmıştır inceleyiniz.
Bu kurala göre; kapalı bir kaptaki gazın ısısı iki kat arttırılırsa, hacmi veya basıncı da
iki kat artar.
Isı Kelvin derece cinsinden düşünülerek hesap edilir. Santigrat dereceyi Kelvin
dereceye çevirmek için 273 ile toplamak gerekir.
Örnek: 0°C = 273°K, 50°C = 323°K, 100°C = 373°K…

 Gay-Lussac kanunu

Örnek: 4 m3 hacmindeki hava T1=150o sıcaklıktan T2=180o sıcaklığa kadar
ısıtılmaktadır. T2 sıcaklığındaki hacimi bulalım.
T1= 150 oC = 273+0 oC = 423 oK
T2= 180 oC = 273+180 oC = 453 oK
Vt2= 4+ 4 ( 453 – 423 )/ 273
Vt2= 4+ 0,439 = 4.439 m3 olur.
Problem: 1 m3 hacmindeki hava, 300°K sıcaklıktan 360°K sıcaklığa kadar ısıtılmıştır.
Basınç sabit olduğuna göre; son sıcaklıktaki hacmi bulunuz?
Verilenler:
V1 = 1 m3
T1 = 300°K
T2 = 360°K
V2= ?

Posted in Genel.