Boyle-Mariotte kanunu

Sıcaklığın değişmeme koşulu ile sabit bir gaz kütlesinin, hacmi değiştirilirse, basıncı
da değişir. Kapalı bir kap içinde ve sabit sıcaklıkta bulunan belli miktardaki gazın mutlak
basıncı, gazın hacmi ile ters orantılı olarak değişir.

A noktasında basınç yüksek,
hacim düşüktür.Hacim genişletilerek B noktasına getirilirse basınç düşer.
Sabit sıcaklıkta basınç, hacim değişimi
“Boyle-Mariotte” kanunu
Sıcaklık sabit kalmak şartıyla kapalı bir kap içinde sıkıştırılan gazın hacmi ile
basıncının çarpımı sabittir.
P1xV1 = P2xV2 = P3xV3 = C sabit
Problem: 6 bar basıncındaki hava 1 m3 lük bir kompresörde sıkışmış halde bulunuyor.
Aynı havanın 2 m3 lük bir alana yayıldığı düşünüldüğünde basınç ne olur?
Çözüm:
P1 x V1 = P2 x V2
6 x 1 = P2 x 2
P2 = 3 Bar bulunur.
Verilenler
P1 = 6 Bar
V1= 1 m3
V2= 2 m3
P2 = ?

Posted in Genel.