Pnömatik Sistemlerde Havanın Özellikleri

Atmosferik hava, çeşitli gazların belirli oranlardaki karışımıdır. Havanın içerisinde
yaklaşık olarak % 78 azot, %21 oksijen, % 1 oranında karbondioksit, hidrojen, azotdioksit,
karbonmoksit, helyum, argon, neon, kripton gazları bulunmaktadır. Deniz seviyesindeki
referans atmosferik basınç altındaki (Atm) havanın bazı fiziksel özelliklere sahiptir.
Basınç birimleri
1 N/m2 1 Pascal (Pa)
1 Bar 100000 Pa
1 Bar 14,5 Psi
1 Atm 1013 mbar
Tablo 1.2: Basınç birimlerinin karşılaştırılması
Atmosfer basıncı: Deniz seviyesinde havanın yeryüzüne yapmış olduğu basınçtır.
Gerçek değeri 1,033 kg/cm2 dir. Pratikte ve hesaplamalarda 1kg/cm2 alınır ve kısaca 1 bar
olarak kabul edilir.
Vakum: Herhangi bir ortam da hava basıncının atmosferik basınçtan düşük olmasına
vakum denir.

Otomotiv endüstrisinde, düşük hava basıncından yaralanılarak çalıştırılan sistemler
vardır. Kaportaları taşıma ve boya fırınları içine taşıma işlemlerinde vakumlu tutuculardan
yararlanılır.

Posted in Genel.