Pnömatik Sistemlerin Diğer Sistemlerle Karşılaştırılması

Şimdi karşılaştıracak olursak; Hidrolik yağlar sıkıştırılamaz kabul edilir. Ancak

yüksek basınçlarda (350 Bar) çok az sıkışma olabilir. Pnömatikte ise hava sıkıştırılabilir.
Pnömatikte sıcaklığın artması, yanma ve patlama tehlikesi oluşturmadığı gibi, sıcaklık
değişimleri hızları da etkilemez. Hidrolikte ise, yağın yanıcı olması, yanma tehlikesi
oluşturur. Ayrıca sistem ısısının değişmesi hidrolik akışkanı etkiler ve çalışma hızlarını
değiştirir.
Hidrolik sistemde kullanılan akışkan, çalışma elemanlarının aynı zamanda
yağlanmasını sağlar. Pnömatikte ise ayrıca yağlama işlemi yapmak gerekir. Pnömatikte
büyük kuvvetlerin elde edilmesi zor ve ekonomik değilken, hidrolikte büyük kuvvetler
rahatlıkla elde edilir. Pnömatik elemanların çalışma hızları yüksektir. Hidrolikte ise çalışma
hızları daha düşüktür. Tablo 1.1’de pnömatik sisteminin diğer sistemlerle karşılaştırılması
verilmiştir.

PNÖMATİK HİDROLİK ELEKTRİK
Viskozite Yok denecek kadar az Yüksek Yok
Akışkan Hızı 50–100 m/sn 4–6 m/sn 300.000 km/sn
Silindir Hızı 1–2 m/sn 0.2 m/sn –
Depo Edilebilirlik Yüksek Az Az
Geri Dönüş Var Var Yok
Enerji Taşıyıcı Hava Yağ Elektron
İletilen Kuvvet 3000 Kg.dan Küçük 10.000 Kg.dan
Büyük
1200 Kg.dan
Büyük
Çalışma Koşulları Temiz Kirli Temiz
Çalışma Basıncı
(özel uygulamalar
hariç)
6~8 Bar 5~700 Bar 110V~380V
Enerji Taşıma
Mesafesi 1000m 100m Sonsuz
Tablo 1.1: Pnömatik sisteminin diğer sistemlerle karşılaştırılması

Posted in Genel.