Pnömatik sistemlerin dezavantajları

 Basınçlı havanın devre elemanlarına zarar vermemesi için öncelikle
işlenmesi gerekmektedir.
 Çalışma basıncına bağlı olarak maksimum 4-5 tonluk kuvvetler elde
edilebilir.
 Sistemde işi biten hava dışarı atılırken gürültü yapar.
 Hava sıkıştırılabilir özellikte olduğundan düzgün bir hız elde etmek
zordur.
 Yüksek çalışma basınçları elde edilemez.

Posted in Genel.