Pnömatik sistemlerin avantajları

Pnömatik sistemlerde gerekli olan hava kolayca ve her yerde sınırsız ölçüde
bulunabilir. Havanın sürtünme kayıpları azdır, uzak mesafelere taşınabilir. Basınçlı hava
kullanılan ortamlar temizdir. Sistemde meydana gelebilecek sızıntılar çevreyi kirletmez.
 Pnömatik devre elemanlarının yapıları basit ve ucuzdur.
 Montaj ve bakımları kolaydır.
 Basınçlı havanın yanma ve patlama tehlikesi yoktur.
 Havanın sıcaklığa karşı duyarlılığı azdır. Hız ayarları sıcaklıkla
değişmez.
 Basınçlı hava gerektiğinde kullanılmak üzere depo edilebilir.
 Yüksek çalışma hızları elde edilebilir. Piston hızı 3 m/sn’ye ulaşabilir.

Posted in Genel.