Pnömatiğin Kullanım Alanları

Pnömatiğin uygulama alanlarını seçerken, pnömatik sistemlerin avantajları göz
önünde bulundurulur. Hızlı fakat küçük kuvvetlerin uygulanması istenen yerlerde
kullanılabilen pnömatik sistemler, temizlik ve emniyet istenen tasarımlarda da kullanılır.
Pnömatik sistemler genel olarak aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır

Tarım ve hayvancılıkta Gıda, kimya ve ilaç sanayinde
Otomasyon sistemlerinde Tekstil sanayinde
Robot teknolojisinde Boya ve vernik işlemlerinde
Elektronik sanayinde Nükleer santrallerin kontrolünde
Madencilik sanayinde Taşımacılık işlemlerinde
Ağaç işleri endüstrisinde Otomatik dolum ünitelerinde

Posted in Genel.