Pnömatik Tanımı Tarihçesi ve Önemi

Pnömatik Yunanca bir kelime olan pneuma (hava, rüzgar) kelimesinden türetilmiştir.
Önceleri sadece havanın basıncından yararlanılarak çalışan birçok makine, araç ve gereç
vardı. Diğer enerji çeşitlerine göre dar ve kısa alanda daha hızlı, kolay elde edilen, ucuz olan
hava enerjisi son zamanlarda durumu değiştirilerek kullanılmaya başlamıştır. Özellikle
otomasyon ile üretimde durum değişikliğinden fazlaca yaralanılmaktadır. Hava atmosferde
bol miktarda bulunmaktadır. Uygun yöntemlerle alınıp, depolanabilir, basınç
kazandırılabilir. Her durumda değişim gösterir. Bu değişimler ne olursa olsun tekrar
atmosfere bırakılabilir. Özel gazlarda böyle bir durum söz konusu değildir. Havanın
atmosferde bol miktarda bulunması, elde ediliş (hammadde) maliyetinin düşük olmasını
sağlar. Havanın depolanması da mümkündür. Depolanması sırasında basınçlı, basınçsız her
türlü kapta depolanabilir. İstenildiği an kullanıma hazırdır. Kullanım hızı da çok yüksektir.
Basınçlı havanın bir enerji olarak kullanılması çok eski yıllara rastlar. Madencilikte,
otomobillerde ve demiryollarında ki havalı frenlerde uzun zamandan beri basınçlı havadan
yararlanılmaktadır. Endüstriyel alanlardaki uygulamaların yaygınlaşması ise 1950 yıllarında

başlar. Endüstrinin hemen her alanında iş parçalarının sıkılması, gevşetilmesi, ilerletilmesi,
doğrusal ve dairesel hareketlerin üretilmesi gibi çeşitli işlemler için pnömatik sistemlerden
yararlanıldığında daha ekonomik ve hızlı çözümler üretilebilmektedir.

Posted in Genel.