Pojede Vaziyet Planı Özellikleri ve Çizimi

Vaziyet Planı Özellikleri ve Çizimi
Vaziyet planı 1: 1000 ölçeğinde çizilir ve yapılan projenin en yakın yol – sokak ve
caddedeki elektrik direği ve binaya olan uzaklığının çizilerek gösterildiği, ileride basit
hesaplarda kullanacağımız ölçüleri veren bilgileri içermektedir. Bu ölçüler, projesi çizilen
yapının ana kolon hattından enerji alınacak direğe olan uzaklığı ve hesaplama sonucu
kullanılacak kablo özelliğini içerir. Vaziyet planı bilgileri kolon şemasında kullanılacaktır.
Pratikte vaziyet planı bazen çizilmemekle birlikte genellikle projesi çizilen yapı ile enerji
alınacak elektrik direği arası mesafe 30 metre alınmaktadır ve hesaplamalar bu ölçü üzeriden
yapılmaktadır. Elektrik işletmesi yerleşimdeki hangi hattan enerji vereceğini çizilen vaziyet
planından belirler.
Birden çok abonenin projede yer alması durumunda, bir başka deyişle çoklu
abonelerde numarataj krokisi eklenmelidir.

Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk
numarası gibi bilgiler projede belirtilecektir.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın