Elektrik dağıtım hizmeti sunan şirketlerin Sorumlulukları

Elektrik dağıtım hizmeti sunan şirketler son yıllarda göze hoş görünen, çevre dostu, en önemlisi çalışanların güvenliğini de koruyan trafo binaları kullanmaktadır. Bu durum bu teknolojilerin niye geçmiş yıllarda kullanmadığı sorusunu akla getirmektedir. Bununla beraber , insanımızın bu teknolojilere neden layık görülmediği sorusu da hemen akla gelmektedir. Bu teknolojiler 1940-50 yıllarda bile batı ülkelerinde kullanırken ve […]

Elektrik Dağıtım Sektöründe Arıza-Bakım Yönetim Sistemi

Çarşamba, 18 Temmuz 2007 Günümüzde elektrik enerjisinin dağıtımı görevini yerine getiren dağıtım şirketlerinin geniş bir alanda yerine getirilen saha çalışmalarını maliyetlendirme ve arıza-bakım/onarım çalışmalarını analiz ederek,sonuçlarını sahaya yansıtma ve elektrik şebekesini iyileştirme,bunun sonucunda artık mevzuatın da bir gerekliliği olan elektrik kesinti sürelerini en aza indirme çabası(1*),bu çalışmanın ana amacıdır. ELEKTRİK  DAĞITIM  SEKTÖRÜNDE  ARIZA – BAKIM  […]

Elektrik Enerji Dağıtım Sis. Enerji Kalitesi Yükseltilebilir, Kayıp ve Kaçaklar Azaltılabilirmi ?

Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemlerinde Enerji Kalitesi Yükseltilebilir, Kayıp ve Kaçaklar Azaltılabilirmi ? Elektrik Enerji Dağıtım Sis. Enerji Kalitesi Yükseltilebilir, Kayıp ve Kaçaklar Azaltılabilirmi ? "Enerji Kalitesi" ve "Enerji Kalitesi Düzeltilebilir mi ?" konulu yazılarımızda Ülkemiz genelindeki enerji kalitesi düzensizliklerinden bahsetmiş buna bağlı olarak görevlilerin imkanları nisbetinde bu konu üzerinde çalışmalar yapacaklarından emin oluğumuzu belirtmiştik. Enerji […]

Evlerde Elektrik ihtiyacının Karsılanması için Rüzgar Türbini Tasarımı

Evsel Elektrik ihtiyacının Karsılanması için Rüzgar Türbini Tasarımı; Bu çalışmada Rüzgar enerjisinin, Türkiye’deki potansiyel kullanım alanları incelenmis ve ne tipte ve büyüklükte türbin kullanılabilecegi belirlenmistir. Daha sonra böyle bir türbinin aerodinamik tasarımı saptanıp, beklenen performansı hesaplanmıs ve buna baglı olarak da üretilecek enerjinin maliyetinin ne düzeyde olabilecegi öngörülmeye çalısılmıstır. Weibull dagılımı yardımıyla mevcut rüzgar verileri […]

ülkemizin enerji iletim üretim dağıtım sisteminde Japonlardan farkı

1312 sayılı yasa ile kurulan bilahare 2705 sayılı yasa ile görev alanı genişletilen  görülen lüzum üzerine  TEDAŞ ve TEAŞ olarak ikiye bölünen  daha sonra da TEİAŞ, EÜAŞ,TETAŞ’ı bünyesinde bulunduran mülga TEK  yani açımlıyla Türkiye Elektrik Kurumu vardı.          Bu kurum Termik santrallerin yapımı, köy elektrifikasyonu, şehir şebekeleri, dağıtım, iletim tesislerinin yapımı ve yaptıkları tesislerinin işletmeciliğinin […]