Röle ile PLC nin Karşılaştırılması

Röle ile PLC’nin Karşılaştırılması
Aşağıda PLC kullanımının röleli kontrole göre çeşitli açılardan üstünlükleri
belirtilmiştir.
Ø Ekonomi
Fabrikasyonda 10 ve üzeri elektromanyetik kontaktör veya anahtar kullanımı PLC
kullanımına göre daha pahalıdır.
Ø Tasarımda iş gücü kazancı
Gereçlerin çevre planlaması basitleştirilebilir. PLC kullanıldığında kontrol devresinin
dizaynı ve değiştirilmesi daha kolaydır. Aynı elemanlar için çalışma şeklini değiştirmek
isterseniz PLC içerisindeki programı değiştirmek yeterli olacaktır.

retim süresinde azalma
Gereçlerin teknik özelliklerinin değiştirilmesinde ve parçaların montajının
basitleştirilmesinde esneklikler vardır. Kablolamanın basitleştirilmesi sayesinde üretim
süresi azaltılır ve böylece genel maliyet de azaltılmış olur.
Ø Küçük boy ve standartlaştırma
PLC, röleli kontrole göre çok daha küçük boyutludur. Programın tekrar tekrar
kullanımı sayesinde seri üretim mümkündür. (Program EPROM içerisinde saklanır.)
Ø Güvenilirliğin geliştirilmesi
Röleler ve zamanlayıcılardaki karışıklık azaltılabilir. (Kontaklarda bulunan toz ve
rölenin titreşimi, kontakların “ON” ve “OFF” zamanlarında karışıklığa neden olur. )
Ø Bakım kolaylığının geliştirilmesi
PLC’nin ömrü, röleye göre daha uzundur. PLC’nin hata teşhis fonksiyonu kullanılarak
sistemdeki hata kolaylıkla bulunup gerekli bakım kolaylıkla yapılabilir.
Röleli ve PLC ile yapılan kontrolün özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın