PLC Çıkış Çeşitleri Nelerdir

PLC Çıkış Çeşitleri
Kontağa bağlı olarak çeşitli türde çıkışlar vardır. PLC bir yere kurulacağı zaman her
bir çıkışın karakteristik özelliği dikkate alınmalıdır. PLC’nin şekline bakarak karar vermek
zordur. Aşağıda her bir PLC’ye ait çıkış özellikleri açıklanmıştır.
Ø Röle çıkışlı PLC
Röle çıkışlı PLC’de çıkış kontak şeklindedir ve bu çok sık karşılaşılan çıkış şeklidir.
Çıkış devresinin sadece kontaktan oluşması nedeniyle bu PLC hem doğru hem de alternatif
akımda kullanılabilir. Devreye 2 amper gibi yüksek değerli akım uygulanabilir. (Her bir
kontağından 2 ampere kadar akım çekilebilir.) Kutupları olmadığı için çeşitli alanlarda
kullanılması mümkündür. Örneğin DC motor, büyük güçlü elektromanyetik valf gibi. Cevap
verme hızının düşük olması, mekanik hareket olmasından dolayı röle kontaklarının zamanla
aşınması bu PLC’lerin dezavantajı olarak söylenilebilir.
Ø Triyak çıkışlı PLC
Bu tip PLC’lerde triyak veya tristör çıkış elemanı olarak kullanılır. Bu tip PLC’ler
kontaksız tip PLC’lerdir. Triyak çıkışlı PLC’de çıkışa 85 – 242 Volt arasında alternatif
gerilim uygulanmalıdır. Cevap verme süresi bakımından bu PLC röle çıkışlı PLC’ ye göre
çok daha hızlı fakat transistör çıkışlı PLC’ ye göre ise daha yavaştır. Bu tip PLC’nin
çıkışından alabileceğimiz akım ise 0,3 amper kadardır. Triyak çıkışlı PLC, uygulamada çok
fazla yer bulmamasına rağmen, alternatif akım kullanılan ve kontrol panelinde röle çıkışlı
PLC’ ye sahip olan fabrikalarda yenileştirme yapmak amacı ile kullanılabilir.
Ø Transistör çıkışlı PLC
Transistör çıkışlı PLC’lerde Photo Coupler kullanılmaktadır. Çıkış akımı yaklaşık 0,5
amperdir. Bu PLC’lerde cevap verme süresi 0,2 ms gibi çok kısa bir süredir.
Transistör çıkışlı PLC’lerin bazılarında, özel bir ünite olmaksızın pozisyon kontrolü
yapabilmek amacı ile pals çıkışı mevcuttur.
Transistör kullanıldığı için bu PLC’lerin çıkışında kutuplar vardır ve kablolama
esnasında bu kutuplara özellikle dikkat edilmelidir. Otomasyona geçmiş olan fabrikalarda,
son zamanlarda, çok miktarda küçük elektrik motoru ve valfler kullanılmaktadır. Bu PLC’ler
bu tür cihazlara kumanda etmede kullanılmaktadır. Aynı zamanda robot ya da CNC kontrol
ünitesinin kontrolü için de yüksek değerli akımlara ihtiyaç yoktur. Bu gibi alanlarda hızlı
çalışması sebebi ile transistör çıkışlı PLC’ler tercih edilmektedir. Bu PLC’lerin mekanik
kontağı olmadığı için aşınma ve gürültü olmamakta, böylece çıkış ünitesi çok daha uzun
ömürlü olmakta ve sessiz çalışmaktadır.

Aşağıdaki tablo çeşitli çıkış tiplerine göre PLC’lerin özelliklerini göstermektedir.
Özellikler (MITSUBISHI FX2N)

Posted in Genel.

Bir cevap yazın