PLC nin Yapısı

PLC’nin Yapısı
Aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi PLC, içerisinde işlemci (CPU) , giriş-çıkış ara
yüzleri ve hafıza (memory) bulunduran bir endüstriyel mikrobilgisayardır. PLC ile
kontrolde, programlama konsolundan PLC’ye çeşitli giriş sinyalleri ve kontrol içerikleri
gönderilir. Sonuç olarak da çıkış sinyalleri, çıkış elemanlarına yöneltilir.
Giriş, çıkış gereçleri ve PLC arasındaki sinyal değişiminde giriş arabirimi ve çıkış
arabirimi olarak adlandırılan tekrarlayıcı (repeater) gereklidir.

Şekil 1.3, PLC ile çevre birimleri arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Giriş elemanı
olarak buton, anahtar, seçici anahtar, dijital anahtar, sınır anahtarı, fotoelektrik anahtar, yaklaşım anahtarı vb. kullanılabilir. Bu elemanlardan gelen sinyaller PLC’nin işlemcisine giriş arabirimi üzerinden gönderilir.
İşlemci (CPU), hafızaya kaydedilmiş olan programın içeriğine ve giriş sinyallerine
göre çıkış sinyallerini kontrol eder. Çalıştırılması istenen donanımlar çıkış elemanı olarak isimlendirilir. Elektromanyetik
valf, lamba, küçük güçlü motor vb. alıcılar elektriksel değerleri uygun olması durumunda doğrudan PLC’ye bağlanabileceği gibi transistör, röle vb. diğer kontrol elemanları üzerinden de kontrol edilebilir.

Referans: Programlama konsolu, komut listesindeki komutları kullanarak program
yazmak ve bu programı PLC’ye göndererek kaydetmek için kullanılan bir programlama
gerecidir.
Hafızaya kaydedilen program işlemci (CPU) tarafından okunur. Okunduktan sonra da
programın içeriği yapılabilirliğine göre kontrol edilir. Program uygulanabilir olduğunda,
CPU tarafından çalıştırılır ve bir sonraki adıma geçilir. Hafızadaki tüm program satır satır
işlenir.

LC’nin hafıza kapasitesi, tipine bağlı olarak değişir. Örneğin MITSUBISHI
firmasının küçük tip PLC’si olan FX2 serisinde, program kapasitesi 2000 adım (adım 0’dan
adım 1999’a kadar) ve program kapasitesi 8000 adım (adım 0’dan adım 7999’a kadar) olan
iki tipi vardır. Program kapasitesi, müşterinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede olmalıdır.
OMRON firmasının da SYSMAC – S6 ve C500 gibi ürünleri ile müşterinin farklı
ihtiyaçlarına cevap verebilecek program kapasitesine ve giriş-çıkış terminallerine sahip
PLC’leri piyasaya sunmuştur.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın