Program Müziğinin Önemi ve İşlevi

Program Müziğinin Önemi ve İşlevi
Programlarda duygusal ortamın oluşturulmasında diyaloglar kadar müzikten de önemli ölçüde yararlanılır. Müziğin program içindeki önemini şöyle sıralayabiliriz:
 Diyaloglar, bilinen alışılagelmiş sözcüklerden oluşabilir. Programda yer alan ve sözlere eşlik eden müzik, bu sözcüklerle oluşabilecek yetersizliği önleyecek, tekdüzeliği de dağıtacaktır.
 Daha etkileyici zaman ve mekân atmosferi oluşmasını sağlayacaktır.
 Psikolojik olarak olayları incelikleriyle belirtecek, vurgulayacaktır.
 Programın zeminini, objektif olarak dolduracaktır.
 Süreklilik duygusu uyandıracaktır.
Program müziği bir programın içinde gördüğü işleve göre de şöyle sınıflandırılır:
 Jenerik müziği: Programın bütünüyle arasında mutlaka bir beraberlik olan jenerik müziği, programın başlangıcında ya da sonunda tanıtma yazıları verilirken kullanılır. Programın türü ve içeriği hakkında izleyiciye bir bilgi verir.
 Geçiş müzikleri: Sahneler, sekanslar arası geçişlerde yardımcı olan müziklerdir.
 Dolgu müziği: Çekimlerdeki konuşma boşluklarının arasını doldurmak için kullanılır.
 Ses efekti olarak müzik: Kayma, düşme, çarpma vb. gibi sahnelerde kullanılması gereken efektin müzikle gerçekleştirilmesidir.

 Ritm müziği: Programın ritmini yansıtan müziktir. Komedi türlerinde genellikle hızlı, psikolojik türlerde ağır, şiddet içerikli programlarda sert müzikler kullanılmaktadır.

Posted in Genel.