Program Müziği Türleri

Program Müziği Türleri
Pek çok sinema filmi ve televizyon programı, o yapımın konusuyla doğrudan bağlantılı veya fon olarak kullanılan ya da özel olarak o yapım için hazırlanmış müzikle hatırlanır. Örneğin Love Story, Top Gun, Görevimiz Tehlike, Süper Baba, 32. Gün vb.
Müzik, televizyon programlarındaki anlatım yollarından ve unsurlarından biridir. Üzerine yüklenen anlamın biçimine ve yoğunluğuna göre, anlatımın tamamını da üstlenebilir. Örneğin günümüzde dizi filmlerin müziği, o diziyle ilgili en çok öne çıkan unsurlardan biri hâline gelmiştir. Birçok dizi, müziğiyle ilgi toplar olmuştur. Bunun dışında sadece müzikal unsurlardan oluşan filmler ya da programlar da vardır.
Film ya da program için bestelenen ve kullanılan müzik türleri iki grupta sınıflandırılabilir:
1-Gerçek müzik: Opera, müzikal ya da dans filmleri gibi içeriğini müzikal temaların oluşturduğu programların genel atmosferini müzik denetler. Örneğin oyuncu görüntüde şarkı söylüyordur, fakat ona görüntüde olmayan bir orkestra eşlik etmektedir. Konu doğrudan doğruya müzikle bağlantılıdır. Gerçek müzik, programdaki hareketleri de denetleyen bir unsur olduğundan, program çekim aşamasına gelmeden önce belirlenir.
2-İşlevsel müzik: Görüntü ögelerinin ve diyalogların yanında, onları tamamlayıcı bir unsur olarak yer alan müziktir. İşlevsel müzik, yedi ana başlık altında ele alınır ve kullanılır:
 Hareket müziği: Yolda yürüyen bir kişinin, polisten kaçan bir hırsızın, savaş sahnelerinin, yaşlı bir kadının bir nesneye uzanışının temposunu vurgulamak için kullanılabilir.
 Mekân müziği: Tarihi bir dekor, tapınak, gazino, doğa gibi mekânları çağrıştırabilecek, o mekânın atmosferine uygun müziktir. Örneğin kilise, cami gibi unsurların kullanıldığı bir belgeselde, bu mekânları çağrıştıran müzikler kullanmak etkiyi arttırır.
 Dönem müziği: Değişik tarihler, günün farklı saatleri, savaş yılları, ülkelerin kalkınma dönemleri gibi özel dönemler için kullanılan müziktir. Tarihi belgesellerde özellikle önem taşır. Örneğin cumhuriyet dönemiyle ilgili bir belgeselde o dönemin müziğini simgeleyen müzikler kullanılmalı veya yeni müzik yapılacaksa o döneme ait unsurlar kullanılmalıdır.

 Dramatik gerilim yaratan müzik: Alfred Hitchcock filmlerinde ya da bazı reality şovlarda olduğu gibi, izleyende gerilime neden olabilecek, keskin ve sert motiflerden oluşan müziktir. Dizilerin gerilim sahnelerinin vurgulanmasında gerilim müziği yapılır.
 Komedi müziği: Komik sahnelerin vurgulanmasına yardımcı olan, ani ses değişiklikleri içeren müziktir. Özellikle çocuk programlarında, animasyonlarda, komedi dizilerinde kullanılır.
 Duygusal müzik: Dizi ve sinema filmlerinde sahnenin dramatik unsurunu ön plana çıkaran duygusal müziklerdir. Öte yandan çeşitli televizyon programlarında, duygusal içerikli haber programlarında, bir kişinin ölümünün ardından yapılan programlarda kullanılır.
 Çizgi film müziği: Daha çok basit ögelerden ya da çocukça yaklaşımlardan oluşan, filmin içeriğindeki konuyu vurgulayabilen müziktir.
İşlevsel müzik eğer bestelenecekse, dramatik dürtüyü oluşturmak amacıyla programın çekiminden sonra, hatta kaba kurgunun yapımından sonra bestelenir.

Posted in Genel.