Müzik ve Efekt Seçimi ile Hazırlatılması

Yönetmen görsel malzemenin montajı ve metin kullanımı haricinde programının gerekli etkiyi oluşturması için genellikle müzik ve efektlere de ihtiyaç duymaktadır. Görsel malzemeyi en güzel şekilde sunmak, bazı bölümleri vurgulamak, bölümleri birbirinden ayırmak ve anlatımı kuvvetlendirmek için müzik ve efektler kullanılabilir.
Daha önceden yapılmış olan, yani hazır müzik ve efektler tercih edilebileceği gibi, bir müzisyen tarafından özel olarak hazırlanacak müzikler de yaptırılabilir. Burada program bütçesinin imkânları önem taşır. Bütçede müzik besteletmek için bir kalem ayrılmışsa yönetmen tabii ki bu yolu tercih edecektir. Genellikle program jenerik müzikleri, önemli belgeseller, dramalar için yeni bir müzik besteletmek daha doğru bir yaklaşımdır. Ancak günümüzde bir çok yerli ve yabancı popüler şarkı, jenerik müziği ve dolgu müziği olarak kullanılmaktadır. Efektler de genellikle hazır efektlerden seçilmekte, teknolojik imkânların elverdiği ölçüde dijital efektler çok fazla tercih edilmektedir.

Seçilen veya özel olarak yapılan müzik ve efektler montaj setinde kullanılacak formatta, uygun bir materyale (DVD, CD, DAT…vb.) aktarılarak kurguya girilir.
Müzik kullanımında önemli konulardan biri telif sorunudur. Hazır olan bir eserin kullanımından dolayı (eğer eser anonim bir eser değilse) telif ödemek gerekebilir. Bütçede, telifle ilgili bir kalem bulundurulması unutulmamalıdır.

Posted in Genel.