Parafudr Seçiminde Dikkat edilecek Hususlar

OG Parafudrları, OG. Alternatif Akım şebekelerini, şebekeye bağlı makine ve cihazları, şalt donanımlarını, işletmede meydana gelen iç (dahili) ve dış (Harici) aşırı gerilimlerden (Aşırı gerilimleri sınırlandırmak suretiyle) korurlar.

Aşırı gerilimler; sistemin maksimum işletme gerilimini aşan ve genellikle geçici karaktere sahip olan fazlar arası veya Faz-Toprak arası gerilimlerdir. Bu gerilimlerin yüksekliği yanında, zorlama süreleri de önem arzeder. Bunlardan harici olanlar (Hat düşmeleri gibi arızî haller dışında) yıldırım tesiri ile meydana gelir. Bunlar atmosferik aşırı gerilimler olup süreleri 1 mikro saniye civarında ve 100 kHz. ile 1 MHz. arasında değişir. Yıldırımlardan meydana gelen aşırı gerilimlere karşı etkin koruma günümüzde yalnızca parafudrlarla sağlanabilir.

Dahili aşırı gerilimler ise, maksimum işletme geriliminin üzerinde dalgalanan şebeke frekanslı geçici gerilim yükselmeleri; kesicilerin (veya yük altında seksiyonerlerin) manevralarındaki açma-kapama işlemlerinden dolayı veya Faz-Toprak veya Faz-Faz kısa devre olaylarında meydana gelir. Bu tip aşırı gerilimlerin frekansları 100 Hz. ile birkaç kHz. arasında değişir ve birkaç mili saniyede sönerek normalleşir. Genlikleri, sistemin gerilimine bağlı olup, Faz-Toprak gerilimi, sistem geriliminin tepe değerinin 2,5 – 3 katına veya Faz-Nötr geriliminin 4 – 4,5 katına ulaşır.Parafudrların sınırladıkları gerilim değeri, bunların nominal gerilimlerine bağlı olarak tesbit edilir.

 

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın