Mikrodalga Tekniği enerjisinin bir yerden başka bir yere iletimi tipik bir mühendislik problemi

Mikrodalga enerjisinin bir yerden başka bir yere iletimi tipik bir mühendislik problemidir. Bu iletimi gerçekleştirmek için kullanılan iletim hattı, kaynak ile yük arasında doğrudan bağlantı sağlayan bir devre elemanıdır. Boyutları ve elektriksel özellikleri yayılma propagasyon)yönüne dik düzlem içinde değişmeyen iletim hatları üniform hat olarak adlandırılır.

Eğer iletim hatlarının uçları kendi karakteristik empedansı ile sonlandırılırsa maksimum enerji transferi sağlanır ve böyle bir iletim hattı uyumlu hat olarak adlandırılır. Alçak frekans devrelerindeki bütün empedans elemanları toplu devre elemanlarıdır. Ancak, yüksek frekanslarda kullanılan iletim yapıları için aynı tanım kullanılamaz.

Mikrodalga frekanslarında küçük iletken parçaları indüktans ve iletken parçaları arasındaki ortam kapasitans özelliği gösterir. Bu elemanlar, iletkenler boyunca dağılmış durumdadırlar ve iletkenlerin her noktasında etkindirler. Mikrodalgaların dalga boyları iletim hattının fiziksel boyuna oranla daha kısa olduğundan, dağılmış parametreler toplu parametre eşdeğeri ile doğru olarak gösterilemezler. Bu yüzden, mikrodalga iletim hatları, sadece dağılmış devre teorisi yardımıyla, voltaj, akım ve empedans cinsinden analiz edilebilir.

Image

Image

Adnan Görür tarafından hazırlanan pdf formatındaki dosyaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın