OSB ve Lisans Sorunu OSB bölge içi elektrik tesisleri

4628   Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa   göre  serbest tüketici  sayılan OSB ler  şirket kurma zorunluluğu olmadan bölge sınırları içerisinde  dağıtım lisansı alma yetkisi verildi.Ancak lisans almak üzere  başvuran OSB lerin sayısının bir elin parmaklarını geçmemesi hayli ilginç.

Yapılacak işlemler  sonrası LİSANS alımı gündeme gelebilmektedir.OSB bölge   içi  elektrik tesislerinin OSB mülkiyetinde olması gerekmektedir.

 

Bu nedenle TEDAŞ ca daha önceden devir alınmış veya TEDAŞ tarafından finanse edilerek  yaptırılan elektrik için devir işlemlerinin akabinde lisans alma zorunluluğu vardır.

OSB lerin devrinde özellikle Dağıtım Şirketleri tarafından yapılan tesislerin bedellerinin OSB lerden istenmesi ve bu bedellerin alınması ayrı ve önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta.Bu konuya gerek sanayiciler gerek OSB Mütevelli Heyetleri oldukça soğuk bakmaktadır.

Bu durumda ne yapılacağı belli olmayan askıda bir durum söz konusu olup OSB ler Demoklesin kılıcı gibi Dağıtım Şirketlerinin üzerinde sallanmaktadır.

Kanun’da açık olan nokta OSB lerin lisans almaması durumunda herhangi bir yaptırımla karşı karşıya gelmemeleri.Bu durum OSB lere hizmet sağlayan Dağıtım Şirketlerini oldukça zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Lisans almayan veya alamayan OSB lerin elektrik tesislerine  TEDAŞ ca herhengi bir ilave tesis yatırımı yapması sözkonusu olmayacağı gibi , bu tesislerin  arıza  bakım onarım  işlemlerinin de OSB sorumluluğunda yapılması gerekmektedir.

Çünki;OSB lerin , lisans almasada bölge içi elektrik tesislerindeki kesintiler – arızalar   gibi birçok konda  EPDK tarafından çıkarılan  Tedarik Sürekliliği- Ticari ve Teknik Kalite Yönetmeliği  hükümlerine göre sorumlulukları bulunmaktadır.

OSB ler  serbest tüketici sayılacağından  Tedarikcisini seçme   hakkı bulunacak ( TEDAŞ’ı seçmeyebilir), böylece katılımcılarına – sanayicilerine daha ucuz elektrik  sunma  şansını elde  edebilecektir.

 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN DEVRİNDE İZLENECEK YOL HARİTASI

 

Dağıtım Şirketleri tarafından , OSB içindeki TEDAŞ tarafından yapılan elektrik tesislerine ait güncel keşif çıkarılacak ve VUK  hükümleri de uygulanarak  gerçek değer tesbit edilerek  OSB ce bu bedel Şirkete yatırılacaktır.

OSB bölgesindeki trafolardan beslenen OSB dışındaki ancak OSB deki trafolardan enerji alan  müşteriler TEDAŞ tarafından yazı yazılarak TEDAŞ’a ait trafolardan enerji almaları sağlanacak. OSB sınırları net olarak belirlenecektir.

OSB içindeki elektrik tesislerinin OSB ye devri açısından şirkete başvuruda bulunulacak,

Şirket tarafından bilgi ve belgelerle beraber TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yazılarak olur istenecek, (TEDAŞ ait tesisler için geçerli)

OSB enerji aldığı hat başından ölçü binası yaparak gerekli ölçü sistemini oluşturacak, bu sistem mevcut değilse TM lerde fider çıkışları bu ölçüm noktası olarak geçici olarak kullanılabilecektir.

OSB belirlenen devir bedelini TEDAŞ hesabına yatırdıktan sonra EPDK ‘ ya lisans almak için başvuracak,

OSB isans için EPDK ya başvuracaktır.

OSB Dağtım Lisansını aldıktan sonra

Tek noktadan enerji verilmesi için bağlantı anlaşması yapılacak,

Tek bir noktadan ölçülen sayaçlar üzerinden TEDAŞ’ a veya Tedarikcisi ne enerji bedellerini aylık olarak ödeyecektir.

Dağıtım Şirketlerince ,OSB içindeki  müşterilerin güçlerinin toplamı 0.6 ile çarpılarak bulunan güce göre tek bir güvence bedeli istenecek ( çift terimli ise sözleşme talep gücü üzerinden  bu miktar belirlenecek)

TEDAŞ (Dağıtım Şirketi)  tarafından OSB içindeki müşterilerin tümünün son endeksleri alınacak ve bu endeksler fatura edilecek. Yasal süresi içerisinde faturalarını ödemeyen müşterilerin enerjilerinin kesimi için OSB  ce gerekli  yaptırımlar uygulanacak.

OSB  kendi sınırları içerisindeki elektrik tesislerinden beslenen müşterilerine  abone yapacak ve faturalalama  – arıza- bakım – tesis yatırımları  gibi işlemlerinin tümünün yapılmasından ve devamından sorumlu olacaktır.

 

NOT:Lisansını alan OSB ler isterse tüm hizmetleri hizmet alım yoluyla 3.kişilere yaptırabilecek olup Kuruma (EPDK) karşı sorumlulukları değişmeyecektir.

Lisansını alan OSB ler tıpkı dağıtım şirketleri gibi kendi sınırları içerisinde tanımlı tüm faaliyetleri yerine getirebilecek.Yalnızca proje onayı, geçici kabuller gibi işlemler dağıtım şirketleri yetkili olacak.

Lisansını alan OSB ler tüketimine bakılmaksızın serbest tüketici hakkı kazanacaktır

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın