IEEE 802.11x Standartları Nedir


8021.11x ailesi IEEE tarafından Kablosuz LAN uygulamaları için tanımlanmış
standartlar kümesidir. 802.11x standardında ilk olarak 1 veya 2 Mbps’lik çalışma hızları ön
görülmüşse de daha sonra geliştirilen 802.11b ve 802.11a standartlarında çalışma hızları 11
Mbps, 54 Mbps’e kadar çıkarılmıştır.
Verilen bu hızların, kablosuz ağlar için brüt hızlar olduğu aslında veri aktarımının
daha az olduğu unutulmamalıdır. Yani, yararlı veri aktarım miktarı da önemlidir. Bu sebeple
kablosuz ağ cihazları birbirleriyle karşılaştırılırken aktarım başarımı da göz önüne
alınmalıdır. Tablo 1.2’de 802.11x standartlarının fiziksel aktarım oranı (brüt aktarım oranı)
ve veri aktarım oranı (net aktarım oranı) verilmiştir.

Posted in Genel.