IEEE 802.11b Standardı Nedir


802.11b standardı 802.11a standardından daha önce tanımlanmıştır ve desteklediği
aktarım oranları 1,2,5.5 ve 11 Mbps’dir. IEEE 802.11b kablosuz ağlarda iletim için en fazla
veri aktarım oranı 11Mbps’dir ve 50 metreye dek haberleşebilir ve DSSS teknolojisini
kullanır. Gürültü altında aktarım hızı 5.5 Mbps e kadar düşer. 2 Mbps veya 1 Mps bağlantıyı
kontrol içindir. IEEE 802.11b noktadan-noktaya (point to point) dolaysız anten haberleşmesi
ile 16 kilometreye kadar ulaşabilir.
IEEE 802.11b standartının üstünlüğü ve ana konusu; Bluetooth, HomeRF ve
Mikrodalga gibi teknolojiler tarafından kullanılan 2.4 GHz banda işleyebilmesidir. Çünkü
Bluetooth ve IEEE 802.11b aynı frekansları için yarışmaktadır.

Posted in Genel.