Kablosuz LAN Standartları Nelerdir


Kablosuz LAN, aslında var olan LAN teknolojilerinin fiziksel katmanının (ethernet
vb.) ve kısmen veri bağı (data link) katmanının kablosuz hale getirilmesidir denilebilir. Bu
amaçla kablosuz LAN için uluslararası standartlar belirtilmiştir. Veri transferlerinin nasıl
yapılacağını belirleyen bu standartları günlük hayatımızın içinde kullandığımız trafik
kurallarına benzetebiliriz. Trafik kurallarıyla araçların yolun neresinden, ne kadar hızla ve
nasıl gidecekleri belirlenmişse, kablosuz LAN sistemlerinde de verilerin nerden, nasıl ve ne
kadar hızla gidebileceğini belirleyen standartlar vardır.
Bu standartlara örnek olarak IEEE (The Institue of Electronic Electronic Engineers-
Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)’ nin belirlediği 802.11, 802.11a, 802.11b ve
802.11g ile ETSI (The Eureopean Telecommunication standards Institute) tarafından
tanımlanan HiperLAN1 ve HiperLAN2 standartları gösterilebilir. Aşağıdaki tablo 1.1’de
Kablosuz Lan’ larda kullanılan IEEE ve ETSI tarafından belirlenen standartların özellikleri
verilmiştir. Tablodaki verileri dikkatlice inceleyiniz.

Posted in Genel.