DAC Dijital-Analog – ADC Analog-Dijital ÇEVİRİCİLER

DAC (Dijital-Analog) – ADC (Analog-Dijital) ÇEVİRİCİLER

DAC – ADC Çeviriciler

Dijital ve analog devrelerin ayrı kullanılacağı gibi aynı devrede de kullanılmaları mümkündür. Bu tür devrelerdede analog sinyali dijital bilgiye, dijital bilgiyi de analog sinyale dönüştürmek gerkebilir. Bu durumlarda da DAC-ADC devreleri kullanılır. Örneğin bilgisayarınıza ses kadettiğinizde, bu ses ilk önce mikrofon sayesinde analog sinyal olarak bilgisayara iletilir. Bilgisayarda ise analog sinyal dijital bilgiye çevrilir ve harddiskte depolanır. Daha sonra bu sesi dinlemek istediğinizde dijital bilgi tekrar analog sinyale çevrilir ve hoperlörlerden ses olarak duyulur. Tüm bu işlemler ADC ve DAC ‘ler sayesinde gerçekleşir.

1) DAC (Dijital Analog Convertor) :

Dijital analog çeviriciler dijital bilgileri analog sinyallere çevirmede kullanılırlar. Girişlerine uygulanan dijital bilgiye göre çıkışında bir voltaj görülmektedir. İki tip DAC devresi bulunmaktadır. Bunlar Ağırlık Dirençli DAC ve Merdiven tipi DAC ‘dir. Aşağıda Bu iki tip devreyi görebilirsiniz.

a) Ağırlık Dirençli DAC :

Aşağıda görülen devrede girişlere 0 bilgisi için 0V, 1 bilgisi için de 5V uygulanmaktadır. Girişlere uygulanan dijital bilgilere göre çıkış voltajı

Vout = -(Vd + 1/2 x Vc + 1/4 x Vb + 1/8 x Va)

formülü ile hesaplanır.  Formüldeki Vd, Vc, Vb ve Va girişlerdir. Eğer girşlere 1 uygulanmış ise Vd, Vc, Vb ve Va değerleri 5V, 0 uygulanmış ise Vd, Vc, Vb ve Va değerleri 0V ‘a eşittir. Örnek olarak girişlere DCBA = 0110 bilgisi uyguladığımızda çıkış voltajını hesaplayalım.

Vout = -(0V + 1/2 x 5V + 1/4 x 5V + 1/8 x 0V)
Vout = -(0V + 2,5 + 1,25 + 0)
Vout = -3,750 V

b) Merdiven tipi DAC :

Merdiven tipi DAC, Ağırlık Dirençli DAC ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Çıkış voltajı hesaplama formülü ise

Vout = -(A x 1 + B x 2 + C x 4 + D x 8)

şeklindedir. Formülde bulunan A, B, C,  ve D dijital girişlerdir. Bu girişler 1 olduğu durumda formül içerisinde 1, 0 olduğunda da formül içerisinde 0 olarak değer alırlar. Örnek olarak girişlerin DCBA =1010 olduğu durumda çıkış voltajını hesaplayalım.

Vout = -(0 x 1 + 1 x 2 + 0 x 4 + 1 x 8)
Vout = -(0 + 2 + 0 + 8)
Vout = -10V

1) ADC (Analog Dijital Convertor) :

Analog sinyali Dijital sinyale çevirmek, Dijital sinyali Analog sinyale çevirmeye orala biraz daha zor ve teferruatlıdır. Devrenin çıkışında kaç kombinasyon varsa devrenin girişinde de o sayıda voltaj değeri ele alınmalıdır. Örneğin devre çıkışımız 4 bit olsun. 4 bitlik binary bilginin 16 adet kombinasyonu vardır. Bu yüzden ADC Convertor devresinin girişinde de 16 adet voltaj değeri ele alınacaktır. Voltaj sınırı isteğe bağlıdır. Aşağıda 4 bit çıkışlı ADC Convertor devresi görülmektedir.

 

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın