CNC Freze Tezgâhı

CNC Freze Tezgâhı
CNC freze tezgâhları prizmatik iş parçalarının işlenmesi için kullanılır. Bu tezgâhlarda X, Y ve Z olmak üzere üç temel eksen vardır. X ekseni tezgâh tablasının boyuna hareketinin eksenini, Y ekseni tezgâh tablasının enine hareketin eksenini, Z ekseni ise tezgâh milinin aşağı yukarı hareketinin eksenini temsil eder. CNC freze tezgâhlarının yatay ve dikey konumlu olanları mevcuttur. Aralarındaki fark, dikey freze tezgâhlarında tezgâh mili dikey konumda olup Y ekseni tablanın enine hareketini temsil eder. Yatay freze tezgâhlarında ise tezgâh mili yatay konumda olup Y ekseni düşey konumdadır. İşleme kapasite ve yetenekleri fazla olan CNC freze tezgâhlarında eksen sayısı 4–5 ya da daha fazla olabilir. Eksenler, tezgâha bağlanan NC divizör ve NC döner tabla (NC rotarytable) eksenleridir. Kesici takımların bağlandığı otomatik kesici takım magazinleri ve ATC denilen otomatik kesici takım değiştiricilerle (ATC- Automatic Tool Changers) donatılmıştır.

Posted in Genel.