Yüksek Frekanslı Dalgaların Reaktif Düzlem .. Reaktif Bir Silindirden Kırınım

İsmail Hakkı TAYYAR

Yüksek Frekanslı Dalgaların Reaktif Düzlem Üzerine Yerleştirilmiş Dikdörtgen Kesitli Reaktif Bir Silindirden Kırınım

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZ DANIŞMANI

Prof. Dr. Alinur BÜYÜKAKSOY
ÖZET

Bu çalışmada, bağıl yüzey reaktansı η1 olan bir düzlem üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen kesitli silindirden çizgisel kaynak alanının kırınımı Wiener-Hopf tekniği kullanarak incelenmiştir. y=b, xÎ(-a,a) ile tanımlı silindirin yan duvarlarının bağıl yüzey reaktansı η1 olarak, x = ±a, yÎ(0,b) ile belirli dikey duvarların bağıl yüzey reaktansı da η2 ile gösterilecektir. Wiener-Hopf  tekniğinin diğer yöntemlere göre avantajı, ayrıt koşulun analize açık olarak dahil edilmesi ve böylece geniş frekans aralığında kesin ve güvenilir sonuçların elde edilmesidir.

Bu kırınım problemine ilişkin sınır-değer problemi Fourier dönüşüm yöntemi kullanılarak bir çift üçüncü tür modifiye Wiener-Hopf denklem sistemine dönüştürülmüştür. Bu denklemler birtakım basit işlemlerle dekuple edilerek önce ikinci türden Fredholm integral denklem takımına sonra da sonsuz sayıda bilinmeyen sabit içeren sonsuz boyutlu iki lineer cebirsel denklem sistemine dönüştürülmüş ve sayısal yöntemlerle yaklaşık olarak çözülmüştür.

Bu denklem sistemlerin sayısal çözümleri, dikdörtgen silindirin genişlik ve yüksekliği ile yüzey reaktansının çeşitli değerlerine göre bulunmuş ve bu parametrelerin kırınım olayına etkisi grafiklerle gösterilmiştir.

Tezin Bulunduğu Adrese Git

ABSTRACT

In this work, the scattering of a line source field by a rectangular reactive cylinder on an infinite reactive plane with relative surface reactance   is studied. The lateral wall of the cylinder at  is assumed to be characterized by a relative constant surface reactance   while the relative surface reactance of the vertical walls at  is . The diffraction problem is formulated into a modified Wiener-Hopf equation of the third kind and then solved approximately. The solution contains two infinite sets of constants satisfying two infinite system of linear algebraic equations. Numerical solution of these systems are obtained for various values of the surface reactance, the width and the height of the cylinder, whereby is studied the effects of these parameters on the diffraction phenomenon.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın