Bilgisayar Destekli Haberleşme

Sertaç Dabakoğlu

Bilgisayar Destekli Haberleşme

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZ DANIŞMANI

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA

ÖZET

Bilgisayar aracılığıyla RF (radyo frekans) haberleşme sistemi, bu projede yapılmıştır. Verici, bilgisayar vasıtasıyla gelen mesajı gönderir. Mesaj elektromanyetik dalga yayınımıyla alıcıya ulaştırılır.

Mesaj bilgisayarın paralel portunun vasıtasıyla vericiye gelir. Verici gelen sinyale frekans modulasyonu uygular. Verici, modulasyonlu mesajı elektromanyetik dalga yayınımıyla gelen mesajı gönderir. Mesaj, elektromanyetik dalga yayınım yoluyla alınır. Alıcı bu sinyali demodulasyon yapar. Alıcıya gelen mesaj sesli ve ışıklı ikaz yaparak   operatörü uyarır. Bununla birlikte  alıcı gelen mesajı ekranda gösterir. Alıcı gelen mesajları hafızada kaydeder.  

Bu projenin amacına ulaşması için aşağıda belirtilen bölümlerdeki yol izlenilmiştir. Birinci bölümde konuya giriş yapılmıştır. İkinci bölümde RF (radyo frekans)  haberleşmenin tarihsel gelişimi incelenmiştir. RF (radyo frekans) haberleşme sisteminin temelleri ve çalışma prensipleri üçüncü ve dördüncü bölümde ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Bu RF (radyo frekans) haberleşme cihazını oluşturan birimler beşinci bölümde açıklanmıştır. Altıncı bölümde ulaşılan sonuçlar üzerinde durulmuş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.

 Bu projenin amacı, bilgisayarla RF (radyo frekans) iletişim sitemidir. RF (radyo frekans) iletişim sistemi elektromanyetik dalga yayınımını kullanır.

 Bu projede, RF (radyo frekans) haberleşme ekipmanı iletişim amacıyla yapılmıştır. Mesaj, elektromanyetik dalga yayınımını ile iletilir.

Tezin Bulunduğu Adrese Git

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın