Windows 2000 – Windows 2003 Server

 Windows 2000 Server
Kullanıcıların, grupların, güvenlik hizmetlerinin ve ağ kaynaklarının merkezî bir
şekilde yönetilebilmesini sağlar.
 Windows 2003 Server
Win2003 Server işletim sistemi, gerek istemci bilgisayarların kurulumunu gerek
network yönetimini kolaylaştıracak tarzda yönetim araçlarını sunmaktadır. Bu sayede birçok
görevi sistemin içinde otomatik olarak yapabilmekte, dolayısı ile işletme maliyeti önemli
ölçüde azaltılabilmektedir.

Posted in Genel.