PLC Sistemi : EM 223 Modülü İle Sıvı Seviyesi Kontrol Uygulaması

Bu uygulama faaliyetleri, çok sayıda giriş ve çıkışa sahip motorlu sistemlerin uygulamasına ait tasarımların PLC ile kotrol edilmesini kapsamaktadır. Toplam 2 (iki) sistem uygulamasından oluşmaktadır. İlave Giriş Çıkış Modülü Kullanılarak Yapılan Motorlu Sistem Çalışma Uygulaması Bir atık su toplama haznesi iki pompa ile boşaltılmaktadır. Sistemin çalışma şekli aşağıda verilmiştir. İstenilen koşulları sağlayan sistemin akış diyagramını, […]

PLC NİN İLAVE MODÜL BAĞLANTISI

PLC’NİN İLAVE MODÜL BAĞLANTISI 1.1. Analog Modülün Tanımı ve Yapısı PLC, yapı olarak üç ana kısımdan oluşur. Bunlar; giriş birimi, merkezi işlem birimi (CPU) ve çıkış birimidir. Analog modül, analog giriş ve analog çıkış olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Aşağıdaki resimde örnek bir analog modül görünüşü verilmiştir. Algılayıcılardan gelen veriler giriş birimi tarafından okunarak […]