Güç Sistemleri Analizi: iletim sistemi enterkonnekte olarak bağlayan hatlardan meydana gelir

Bir iletim sistemi, bütün ana üretim merkezlerini birbirine enterkonnekte olarak bağlayan hatlardan meydana gelir. Bu hatlar bütün sistemin belkemiğini oluştururlar ve genellikle mümkün azami gerilimle işletilirler bu gerilim genellikle 230kV un üstündedir. Üreteçlerin gerilimi genellikle 11 ile 35kV arasında değişmektedir dolayısıyla bunlar yükseltici transformatörlerle iletim gerilimi seviyesine yükseltilmekte ve iletim hatları ile iletim merkezlerine sevk […]

Güç Sistemlerinde Harmonikler, Etkileri ve Çözüm Yöntemleri

Güç Sistemlerinde Harmonikler, Etkileri ve Çözüm Yöntemleri Bütün teknolojik alanlarda oldugu gibi güç elektronigi alanında yasanan gelismeler; anahtarlamalı güç kaynakları, ark ve pota ocakları, motor sürücüleri, AA/DA dönüstürücüler ve çevirgeçler gibi dogrusal olmayan yüklerin kullanımını artırmıstır. Bu yüklerin kullanımındaki artıs, iletim ve dagıtım sistemlerinde güç kalitesinde büyük ölçüde bozulmalara neden olmustur. Dogrusal olmayan yüklerin kullanımındaki […]

Esnek imalat sistemlerinin bazı sakıncaları

Esnek imalat sistemlerinin faydaları yanında bazı sakıncaları da vardır. Bu sakıncalar şu şekilde sıralanabilir:  Sisteme tam uyum gösterebilecek yazılım geliştirmek güçtür.  Sistemde çalışacak personel bulma ve bunları eğitme güçlüğü vardır.  Otomasyon sonucu personel miktarında azalma olacaktır. Bu personelin tekrar istihdamında zorluklarla karşılaşılabilir.  Sermayesi yeterli olmadığından sistemi kuramayan işletmeler rekabet gücünü kaybedebilir. […]

Esnek imalat sistemlerinin başlıca yararları

Esnek imalat sistemlerinin başlıca yararları şu şekilde sıralanabilir:  Sistemde otomasyonun hâkim olması dolayısıyla işçilik maliyetleri azalır.  Ana bilgisayarda sistemdeki aksaklıklar anında görülebilir.  Üretimin otomasyona dayalı olarak gerçekleştirilme süresi kısalır.  Üretimin tamamen robotlar ve otomatik tezgâhlarla yapılması ürünlerin standart hâle gelmesini sağlar.  İş gücü, tasarım ve üretim gibi maliyetlerin azalması sonucu […]

Kesintisiz güç kaynağı Nedir ? Bir kesintisiz güç kaynağı projesi

Yeni Sayfa 11 1. Giriş         Günümüzde bilgisayar sistemleri, tıbbi cihazlar, haberleşme sistemleri, denetim sistemleri, alarm sistemleri, bazı aydınlatma sistemleri ve kayıt cihazları gibi sürekli besleme gerektiren uygulamalar oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu durum, bu cihazların beslenmesi için gerekli olan kaynaklar sorununu gündeme getirmiştir. Çünkü bu tür cihazlar kaynaktan gelen gerilim darbe […]