Endüksiyon Yolu ile Isıtma Yöntemi

1. Giriş Endüksiyonla ısıtma sanatı, metalik iş parçalarını belirtilen sıcaklık ve sürelerde ısıtmaktır. Denetim kolaylığı, yüksek verimliliği, madde kayıplarının son derece düşük olması tam otomatik üretime uygunluğu ve çevre kirliliği yaratmaması gibi nedenlerden dolayı endüksiyonla ısıtma, ergitme ve sertleştirme günümüzde giderek yaygın bir kullanım kazanmaktadır. Yüzey ısıtma ve magnetik olmayan kısımlar için yüksek frekans gücüne […]

Motorlarda Mil Kodlayıcılar Pozisyon Ayarlayıcılar

1. Giriş İki tür kodlayıcı vardır. a – Mutlak ( Absolute ) kodlayıcılar b – Artırmalı ( Incremental ) kodlayıcılar 2. Mutlak Kodlayıcılar Mutlak pozisyon mil kodlayıcısı Şekil 1 a’da gösterilmiştir. Şekil 1 Mil kodlayıcısı ( a ) Şematik ( b ) 4 bitlik çıkış sinyali Herhangi bir açı için tek bir ikili kod okunabilecek […]

Kablo Hesaplama: Üçüncü Harmonik Bulunan Devrelerde Kablo Hesapları

Modern ofislerde kullanılan switched-mode cihazlarda (computer, printer, plotter vb.) önemli oranda üç ve üçün katı harmonikler üretilmektedir. Ayrıca son zamanlarda kullanılan elektronik balastlı aydınlatma sistemleri ve deşarj tüpleri de önemli bir üçüncü harmonik kaynağıdır. Bu harmoniklerin varlığı tesisin tasarımı ve donanımının seçiminde çok etkin rol oynamaktadır. Üçüncü (ve üçün katı) harmonikler – Kablo akım taşıma […]

Robot Nedir ? Robot Bilimine Giriş Robot Sistemleri Hakkında İlk Bilgi

1. Giriş Hayatı daha kolay yaşamak amacıyla çevresindeki nesnelerden yararlanan insanlık, şimdilerde adına robot dediği makinelerle üretimini, yaşantısını oldukça kolaylaştırmış durumda. Teknoloji ile birlikte gelişen robot sektörü kesinlikle gelecekte insanlığın kendisini soyutlayamayacağı bir birikim olacağını ispatlamıştır. Hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girecek/alacağımız bu kavramın anlaşılması şüphesiz çok önemli. Biz mi onları kullanacağız onlar mı bizi gibi felsefi […]

Otomotiv Sektöründe Sensör Uygulama Örnekleri

1) Gaz kelebeği sensoru (throttle position sensor/TPS) : Gaz kelebeğinin pozisyonunu belirleyen ve birinci kategoride yer alan bu sensor sürücünün gaz pedalını nasıl kullandığına ilişkin bilgileri ECU’ya iletmekledir. TPS arıza yaptığında motorda gaza tepki vermekte yavaşlamalar ve kararsızlıklar görülmeye başlamaktadır. Yine, dönüş kablosunda belirlenen minimum değerden daha yüksek voltaj bulunması durumunda rölanti devri yükselmektedir. Bu […]