Termistoru kullanarak sıcaklık kontrollü DC Fan Yapımı

Termistoru kullanarak sıcaklık kontrollü DC Fan Yapımı Termistoru kullanarak sıcaklık kontrollü DC fan “Makineyi nereye koyacağınızı tam olarak bildiğiniz sürece otomasyon iyidir”, Bu öğreticide , önceden belirlenmiş sıcaklık seviyesinin üzerinde başlayıp sıcaklık normale döndüğünde durduğundan, Termistörü kullanarak bir Sıcaklık kontrollü DC fan yapıyoruz. şart. Bütün bu süreç otomatik olarak yapılır. Daha önce Sıcaklık Kontrollü Fan’ı , Arduino’yu kullanarak yaptık , burada fanın hızı otomatik olarak kontrol edildi.   Gerekli […]

Pistonlu kompresörler

Pistonlu kompresörler Bir silindir boşluğu içinde hareket eden pistonun aşağı hareketi sonucu silindir içinde vakum oluşur ve emme subabı açılır. Atmosferden alınan hava kaba bir filtreden geçirilir ve silindir içine doldurulur. Pistonun alt ölü bölgeye hareketi boyunca emiş işlevi devam eder. Piston yukarı yönde harekete başladığında hem emme hem de egzos subabı kapalıdır. Silindir içinde […]

Pnömatik sistemlerde Şartlandırıcı

Pnömatik sistemlerde Şartlandırıcı Havanın transfer hattıdan pnömatik sisteme giriş yerinde kullanılan ve havayı kurulu sistem içerisinde kullanılacak özelliklere getiren elemanlara Şartlandırıcı denir. (Şekil 2.10) Şartlandırıcı tek bir eleman olarak kullanılsa da dört farklı pnömatik elemandan meydana gelmiştir. (Şekil 2.11) Bunlar;  Filitre  Yağlayıcı  Basıç ayarlayıcı  Manometre Şekil 2.10: Şartlandırıcı Hava boruların içerisinde […]

Değişken Relüktanslı (Dr) Adım Motoru

Değişken Relüktanslı (Dr) Adım Motoru Değişken relüktanslı adım motoru, en temel adım motoru tipidir. Bu motorun temel prensiplerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kesit görünüşü şekil 1.4’te gösterilmiştir. Bu üç fazlı motorun 6 adet stator kutbu vardır. Birbirine 180° açılı olan herhangi iki stator kutbu aynı faz altındadır. Bunun anlamı, karşılıklı kutupların üzerindeki sargıların seri veya […]

Step Motorun Çeşitleri Nelerdir

Step Motorun Çeşitleri Nelerdir  Değişken relüktanslı step motorlar (VR-DR)  Tek parçalı,  Çok parçalı  Sabit mıknatıslı step motorlar (PM)  Hybrid step motorlar Not: Uygulamada en çok değişken relüktanslı ve sabit mıknatıslı step motorlar kullanılmaktadır.