Ölçü Aletlerindeki Sabite nedir

Ölçü Aletlerindeki Sabite nedir
Sabite, ölçme sınırı değerinin skala taksimatındaki bölüntü sayısına oranıdır. Skala
taksimatı eşit aralıklı (lineer) olan ölçü aletlerinde bu oran sabit olup skala taksimatı eşit
aralıklı olmayan (logaritmik) ölçü aletlerinde bu oran sabit değildir.

Sabite:
K= Aletin ölçme sınırı/ Alet skalasındaki bölüntü sayısı olarak ifade edilir.

Posted in Genel.