NİCEL BİRLİKTELİK KURALLARININ KEŞFİNDE BULANIK MANTIK VE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

Yüksek Lisans Tezi

 

NİCEL BİRLİKTELİK KURALLARININ KEŞFİNDE BULANIK MANTIK VE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

 

Bilal ALATAŞ

 

 

Fırat Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği

2003, Sayfa: 67

 

            Birliktelik kural keşfi veri madenciliğinde en çok çalışılan konulardan biridir. Bu çalışmada nitelikleri nicel değerler alabilen veritabanlarında nicel birliktelik kural keşfi için yapay zeka ve esnek hesaplama konularından bulanık mantık ve genetik algoritma tabanlı yeni yöntemler geliştirilmiştir. Ayrıca genetik algoritmanın ilk aşamasında gelişigüzel üretilen başlangıç populasyonunun dezavantajlarını gideren etkili üç farklı yöntem daha denenmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

            Önerilen yöntemleri test için veritabanı olarak Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans öğrencilerinin ders not kayıtları seçilmiş, kullanışlı ve ilginç kurallar etkili şekilde bulunmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Veri madenciliği, birliktelik kuralları, bulanık kümeler, genetik algoritma, düzenli populasyon, genetik algoritma performansı.

 

TEZE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın