GERÇEK ZAMANLI BULANIK İNTEGRAL UYGULAMALARI

Yüksek Lisans Tezi

 

GERÇEK ZAMANLI BULANIK İNTEGRAL UYGULAMALARI

 

Erkan DUMAN

 

Fırat Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği  Anabilim Dalı

2003, Sayfa : 64

 

Bu çalışmada, “Bulanık Ölçümler” ve “Bulanık İntegraller” kavramlarının teorisinin sunulmasından bugüne kadarki gelişimi incelenmiştir. Klasik ölçüm ve dolayısıyla bunun sonucu olan integral, matematik kavramları arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Mühendislik alanında da bir çok uygulaması mevcuttur ve ana karakteristikleri toplamsallıktır. Toplamsallık özelliği etkili ve uygun olabilir ancak çok keskindir ve esnek değildir. İşte bu noktada, bulanık ölçümün bu probleme çözüm olacağı ve sonuca esneklik kazandıracağı görülmüştür. Bu düşünceye göre ölçüm daha da geliştirilmiştir ve  klasik  ölçümün toplamsallık özelliği, daha zayıf bir şart olan monotonlukla yer değiştirilmiştir. Toplamsallık özelliği göstermemesi bulanık ölçümlerinin ana karakteristiğidir ve bu yüzden bazı kaynaklar da toplamsal olmayan ölçüm diye de isimlendirilir. “Bulanık İntegral” terimi ise; bulanık ölçümlerinin sonucu elde edilen integraller için kullanılan genel bir terimdir. Choquet  İntegral, Sipos İntegral, Sugeno İntegral, vb. bir çok bulanık integral biçimi mevcuttur. Bunlar içerisinde Choquet İntegral, bu çalışmada ele alınmış temel bulanık integral biçimidir.

Bu tezde, sonlu kümeler üzerindeki belirli aralıkta değer alabilen bulanık ölçümler üzerinde durulmuştur ve sonsuz kümelerle sonsuz değer aralığı göz ardı  edilmiştir. Bunun nedenlerinden biri pratikteki uygulamaların nerdeyse tamamının sonlu değer alabilen bulanık ölçümler ile yapılmasıdır. Diğer bir nedeni ise genelleme yerine her bir bulanık ölçüm teorisinin ayrı anlatılmasının çok daha kolay olmasıdır.

 

Anahtar Kelimeler : Bulanık Ölçümler, Bulanık İntegraller, Choquet İntegral, Sugeno İntegral.

 

TEZE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın