Kodlama / Modulasyon Teknikleri Nelerdir ?


IEEE 802.11x ailesi standartlarında genel olarak DSSS, FHSS ve OFDM
kodlama/modülasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Kodlama/modülasyon yöntemi,
kullanıldığı standardın veri oranı, kanal sayısı gibi temel özelliklerini belirlemektedir.
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) düz sıralı dağınık spektrum tekniği 802.11b
standardında kullanılan kodlama ve modülasyon yöntemidir. 11 Mbps veri oranına kadar
kodlama yapabilmektedir.
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), frekans atlamalı dağılmış spektrum
802.11’ de tanımlanmıştır, ancak üreticiler tarafından pek rağbet görmemiştir.
8
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yani dikey frekans bölümleme
çoğullama 802.11a standardında kullanılmakta ve dağılmış spektrum (spread spectrum)
sağladığı tüm getirileri kullanmaktadır. Bu getiriler veri aktarım oranı ve kanal sayısıdır.
Özellikle kanal sayısı büyükçe kablosuz ağ kurulumunda önem kazanır. Çünkü her bir kanal
aslında bağımsız bir iletişim ortamıdır. OFDM’de 20 MHz’lik 8 tane çakışmayan kanal
tanımı yapılmıştır. Kanalların her biri 52 alt taşıyıcıya bölünmüştür. Böylece aynı anda
yapabilecek bağımsız aktarım sayısı artırılmıştır. Her bir alt-taşıyıcı aynı anda yapabilecek
bağımsız aktarıma karşılık düşmektedir. 54 Mpbs hıza ulaşmak için 64QAM adlı mekanizma
kullanılmaktadır.

Posted in Genel.