Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri Hakkında Bilgi

Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri Hakkında Bilgi
Kablosuz ağların radyo frekansını kullanarak iletişimi sağlamakta olduğunu önceki
konularda söylemiştik. Radyo frekansı spektrumu sonlu bir kaynaktır. Bu sebeple, aynı anda
aktarım yapmak isteyen farklı uç sistemler kaçınılmaz olarak belirli frekans aralıklarını
paylaşmaları gerekir. Frekans spekturumunun bölünmesi ve birçok kullanıcının arasında
paylaştırılmasının birçok yolu/yöntemi vardır. Aşağıdaki Tablo 1.3’ te kısaca bu yöntemler
anlatılmaktadır.

Yöntem Yöntemin Çalışma Şekli
FDMA (Frekans
Bölmeli Çoklu
Erişim) Yöntemi
Frekans, alanında birbiri üzerine taşmayan bölmelere ayrılır.
Bu bölmeler, uç sistemlerin belirli bir çağrısı için sistemlere atanır.
Her bir çağrı için, frekans ayrı bir taşıyıcı işaret bulunur.
Yaygın olarak analog sistemlerde kullanılır.
TDMA (Zaman
Bölmeli Çoklu
Erişim) Yöntemi
Kullanacağı spekturum zaman alanında bölmelere ayrılır.
Uç sistemler birim zamanda kendilerine ait bölümüne sırayla erişebilir.
Eğer çerçeveler yeterince hızlı tekrar edilirse, uç sistemler haberleşme
sırasında bir kesilme ve gecikme hissetmezler.
HiperLAN/2 standardı tarafından kullanılıyor.
CDMA (Kod Bölmeli
Çoklu Erişim)
Yöntemi
Bu yöntemde çağrılar frekans ve zaman akanında kanallanmaz.
Bu yaklaşımda iletimde bulunan her uç, her bir ayrı çağrı için benzersiz
bir dağıtma kodunu, bilgi işaretini eldeki frekans aralığına yaymak için
kullanılır.
Alıcı aynı benzersiz kodu kullanarak bilgi işaretini ayıklar; alıcı için diğer
işaretler arka alan gürültüsü olarak algılanır.
Bu yolla aynı spektrum bloğunda aynı anda birden fazla çağrı
gerçekleşebilir.
802.11x standartları bu yöntemi kullanır.
FDD ( Frekans
Bölmeli Çift Yönlü
Erişim) Yöntemi
İki yönlü aktarım anlamına gelir.
Var olan spektrum alış ve veriş yönünde birbiriyle etkileşimde
bulunmayacak şekilde ayrılmasıdır.
TDD (Zaman Bölmeli
Çift Yönlü Erişim)
Yöntemi
İki yönlü aktarım anlamına gelir.
Sayısal ortamda iki yönlü iletimin gerçekleştirilmesi için kullanılıyor.
HiperLAN/2 standardı tarafından kullanılıyor.
Tablo 1.3: Çoklu erişim ve çoğullama yöntemleri

Posted in Genel.