Jeneratör Kabulleri Yönetmeliğe Göre Nasıl Kabul Edilir

İç tesisat projelerinde çoğu kez karşılaşılan jeneratörlerle ilgili günümüzde çoğu dağıtım şirketinin proje onay mühendisi,  iç tesisat projelerini onaylarken 10 kW ve üzeri jeneratörler için proje istememekte.Bu durum ileride telafisi mümkün olmayan olaylara neden olmaktadır.

 

Bir iç tesisat projesiyle gelen bir jeneratör gösterimini mutlaka gücüne göre değerlendirmek gerekir(yönetmelik gereği).Bu tip bir durumda mutlak suretle iç tesisat projesinde jeneratör projeye dahil değildir diyerek jeneratör için  ayrı bir proje istenmeli(mutlak suretle mühendis onaylı)İ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ruhsat alınarak geçici kabülü istenmeli.

 
Tüm meslektaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz.
Mutlak suretle 10  kW ve üzeri jeneratörler için ruhsat isteyiniz.Ruhsatla birlikte ilgili tesisin geçici kabul testlerinin dikkatlice yapılması gerekmektedir.Bu kabullerde özellikle jeneratörün şebeke elektriği kesilince yalnızca lokal alana elektrik vermesinin sağlanarak elektrik şebekesine geriye dönük bir elektriğin kesinlikle verilmediğinin testi yapılmalı ve bu durum garanti altına alınmalıdır.

 

Geçici kabül yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeri ise jeneratörün korunaklı bir alanda gerekli ikaz ve uyarı levhalarının bulunduğu bir alanda  montaj edilmiş olmasının kontrolünü yapmaktır.Ayrıca gerekli topraklamaların yapıldığını görerek,  topraklama raporları mutlaka alınmalı ve ilgili raporlar geçici kabul dosyasına konulmalıdır (yetkili bir mühendis tarafından yapılmış olmalı, EMO onaylı).

 

Kabül yapılırken özellikle jeneratörün fabrikasınca belirtildiği şekilde montajının yapılıp yapılmadığına, gücüne , lokal şebekeye irtibatlandırılmasının belirtildiği şekilde tekniğine uygun olup olmadığına özellikle bakılmalıdır.

 

Tüm bu işlemlerden sonra tesis mutlaka ilgili yerin işletme sorumlusu elektrik veya elektrik-elektronik mühendisine teslim edilmelidir.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın